VAN ĐÓNG MỞ NƯỚC THƯỜNG

VAN ĐÓNG MỞ NƯỚC THƯỜNG

VAN ĐÓNG MỞ NƯỚC THƯỜNG

VAN ĐÓNG MỞ NƯỚC THƯỜNG

VAN ĐÓNG MỞ NƯỚC THƯỜNG
VAN ĐÓNG MỞ NƯỚC THƯỜNG

Sản Phẩm

VAN ĐÓNG MỞ NƯỚC THƯỜNG
VAN ĐÓNG MỞ NƯỚC THƯỜNG

VAN ĐÓNG MỞ NƯỚC THƯỜNG

Mã SP : UW-15
Giá bán: 270.000 VNĐ
Lượt xem: 423
Mô tả
VAN ĐÓNG MỞ NƯỚC, ÁP SUẤT 8 BAR, NHIỆT ĐỘ 80. CÓ CÁC KÍCH THƯỚC TỪ 3/8" ĐẾN 2"

VAN ĐÓNG MỞ NƯỚC, ÁP SUẤT 8 BAR, NHIỆT ĐỘ 80. CÓ CÁC KÍCH THƯỚC TỪ 3/8" ĐẾN 2"

Sản phẩm khác

VAN ĐÓNG MỞ NƯỚC VÀ HƠI NÓNG

Mã SP : US-20

Giá bán: 520,000 đ